Prihlásiť
 

O združení


Poslanie

Združenie pre spoločenské a mediálne otázky je nezávislou, dobrovoľnou, organizáciou, založenou za účelom prezentácie názorov, predkladania požiadaviek a informácií v oblasti naliehavých celospoločenských otázok.

Cieľ združenia

Cieľom združenia je prispieť k verejnej diskusii vedúcej k riešeniu závažných, najmä kultúrno – etických problémov súčasnej spoločnosti v zmysle tradičných hodnôt a prirodzeného mravného zákona.

Vzhľadom na uvedený cieľ chce byť združenie tiež nápomocné pri poskytovaní základných informácií súvisiacich s problematikou masovokomunikačných prostriedkov.

Zakladajúci členovia: Peter Mojto - predseda, Michal Hajduch, Anton Šumichrast, Vojtech Filín, Tomáš Bezák, Michal Hajduch ml., Petra Moravčíková, František Bulko, Rudolf Hajaš

Dátum založenia: 5.júla 2007

Adresa združenia: Beluša – Podhorie 1422/30, PSČ 018 61

E-mail: zsmo@nawebe.net